Home Národní Sitemap

Stěžejními branžemi jsou výrobní průmysl, obchod, poskytování služeb a spedice. Naše kompetence spočívá v oblasti migrace logistika/PPS, IBM iSeries příp. AS/400, účetnictví (finanční účetnictví, správa investičního majetku, nákladové účetnictví), zbožní hospodářství (nákup, vedení stavu zásob, odbyt, individuální programování).

Tato "Platform for Business Applications" pokrývá veškeré spektrum úkolů DCW Software a je doplňována dodatečně také dokument-managementem z produktové palety DCW.

Péče o DCW instalace je poskytována v oblastech: poradenství, provádění instalací, dodatečné programování v prostředí DCW a First-Level Support. Naše spektrum služeb pokrývá veškeré oblasti péče a implementování DCW Software v nejrůznějších lokalizacích. Uskutečnili jsme celou řadu rychlých a úspěšných projektů v mnoha zemích. Naší specialitou je realizace mezinárodních implementací a péče o ně. Převážně instalujeme v zemích Polsko, Česká republíka, Slovenská republika, Mad'arsko, Německo a Rakousko.