Home Produkty DCW-Software Sitemap

Péče o stávající DCW zákazníky byla a je důležitou obchodní oblastí DCW Software Czech Republic s.r.o. Základem pro péči o zákazníky je smlouva o spolupráci, uzavřená mezi dřívější DCW centrálou v Mannheimu (divize DCW společnosti Steeb Anwendungssysteme Deutschland).

Tato smlouva o spolupráci zaručuje všem zákazníkům s produktem DCW časově neomezenou údržbu jejich stávajících instalací. Pro naše zákazníky to znamená, že jejich instalace jsou jisté na mnoho let, a že nejsou nuceni hledat nové softwarové řešení.

DCW Software Czech Republic s.r.o. pečuje o všechny moduly a i nadále provádí First-Level-Support, poradenství, organizační podporu a dodatečné projekty. Všechny klasické moduly z DCW palety produktů jsou i nadále licencovány, stejně jako všechny existující lokalizace. Díky tomu jsme schopni i v budoucnosti splňovat všechna přání našich zákazníků v oblasti DCW.