Home Produkty Dokumenty&Workflow Assentis Sitemap

Komplexní řešení pro navrhování a produkování podnikových dokumentů
Velmi flexibilní, snadno škálovatelná a dynamická řešení jsou dnes v oblasti navrhování, produkování a rozdělování podnikových dokumentů velmi žádána. Na jedné straně jsou ještě dnes faktury, výpisy z účtů, podklady pro výrobu, pojistné smlouvy nebo kusovníky vyhotovovány vždy pro danou konkrétní transakci.

Na druhé straně mají právě tyto dokumenty obsahovat individuální adresová data a zprostředkovávat informace, které jsou relevantní.

Zapojení různých zdrojů dat, zohlednění rychle se měnících požadavků komunikace a schopnost individuálně oslovovat zákazníky informacemi, které jsou pro ně relevantní, jsou hlavními charakteristikami Assentis DocFamily. Tato "rodina programů" nabízí především:
  • návrhy a vyhotovení dynamicky personalizovaných dokumentů
  • rychle měnitelné předlohy a stavební prvky
  • flexibilní a škálovatelné produkování dokumentů

Software-rodina Assentis DocFamily přináší tyto výhody:
  • definování a řízení celého cyklu produkování dokumentů
  • otevřené standardy, tudíž snadno integrovatelné
  • architektura se výborně hodí pro rozdělené používání, snadné definování škály
  • bohatá nabídka funkcí pro akvizice dat, konverzi, formátování a rozdělování dokumentů