Home Produkty ERP řešení s DCW Sitemap

Obchodní oblasti
Péče o DCW instalace s poradenství, instalace a First-Level Support. Zajišt´ování dodatečného programování a dodatečných aplikací v oblasti DCW. Prodej dalších DCW-rozšiřujících dodatkových modulů a lokalizací.

Spektrum služeb
Pokrýváme všechny oblasti péče a implementace DCW Software, realizovali jsme početné rychlé a úspěšné projekty v mnoha zemích, kterým nadále poskytujeme servis. Máme rozsáhlé zkušenosti z instalací v zemích Polsko, Česká republika, Slovenská republika a Mad'arsko. Pečujeme o nejrůznější lokalizace až po Mexiko.

Stěžejní branže
Výrobní průmysl, obchod, služby, spedice

Stěžejní kompetence
Logistika, IBM iSeries příp. účetnictví, AS/400, odbyt, programování (individuální), migrace;